Stupně inkontinence

Inkontinence je dělená do tří stupňů (I., II., III.) - na lehkou, střední a těžkou. Nejedná se o diagnózu, ale o stupeň finanční náročnosti na ošetřování a zajištění inkontinentního klienta.

Klasifikace močové inkontinence podle závažnosti

I.stupeň (lehká forma)
Únik moči při náhlém, velkém zvýšení nitrobřišního tlaku (smích, kašel, kýchnutí). Ztráta moči během čtyř hodin je 50–100 ml

II. stupeň (střední forma)
Únik moči při mírnějším zvýšení nitrobřišního tlaku (chůze po schodech, lehčí fyzická práce). Ztráta moči během čtyř hodin je 100–200 ml

III. stupeň (těžká forma)
Moč uniká při minimální fyzické námaze nebo trvale bez možnosti jakkoli kontrolovat tento stav. Ztráta moči během čtyř hodin je 200–300 a více ml.