Příčiny vzniku inkontinence

Naplnění močového měchýře močí vyvolává nucení na moč.  V normálním stavu  se tato informace předá přes speciální nervové centrum ve spodní míše do odpovídajících center v mozku, kde je vědomě rozhodnuto o vyprázdnění močového měchýře. Měchýř se stáhne (kontrahuje), systém svěračů povolí a moč může odtékat.

K nekontrolovanému úniku moči může dojít např. když systém svěračů již nemá dostatečnou uzavírací sílu (např.v případě tzv.poklesu pánevního dna), jestliže měchýř kontrahuje přiliš silně nebo naopak vůbec či je-li částečně nebo zcela rušeno předávání nervových impulsů mezi močovým měchýřem, míchou a mozkem.

Všechny tyto poruchy mohou být vyvolány nejrůznějšími příčinami např. infekcí močových cest, oslabením svalstva pánevního dna, zvětšením prostaty, degenerativními změnami v mozku, poruchami látkové výměny, úrazy spojenými s poraněním míchy, účinky léků apod.
 

Inkontinence je tedy příznakem nějaké nemoci a tu je nutno diagnostikovat a léčit.

 

Jak se inkontinence projevuje

Příznaky inkontinence je možno pro zjednodušení rozdělit do dvou základních skupin - na obstrukční a iritační.
K obstrukčním příznakům patří opožděný začátek močení, odkapávání moči, přerušovaný proud moči, slabý proud moči a pocit nedostatečného vyprázdnění.
Iritační příznaky zahrnují močení v noci, nutkavé močení, časté močení a bolesti při močení. Vždy se jedná o samovolný a nechtěný odtok moči.
Inkontinence se může také dělit podle příčiny a její délky trvání:

 

 

  • Přechodná (akutní) - vzniká většinou kvůli infekci močových cest nebo jiné obdobné příčině, užívání léků, konzumací alkoholu nebo kofeinu
  • Trvalá (chronická) - jedná se o klasickou inkontinenci, která vzniká kvůli oslabení svalstva svalstva pánevního dna, onemocněním mozku nebo nervové soustavy (po úrazu, Alzheimerova či Parkinsonova choroba, mozkové příhody, obrna atp.), zbytněním prostaty, cukrovkou, nádorovým onemocněním atd. – nezbytná je tedy  konzultace s lékařem a následné léčení příčiny inkontinence.

Chronická inkontinence se dělí do dalších skupin (stresová ,urgentní, z přetékání, smíšená…) – viz.další kapitoly