Pomůcky pro inkontinentní

Jednorázové absorpční pomůcky

Pokud nastane situace, že veškeré diagnostické a léčebné postupy selhávají, přicházejí na řadu jednorázové absorpční pomůcky, které pomohou uspokojivě řešit inkontinenci a pacientovi umožní alespoň částečně návrat k dřívějším aktivitám. Moderní jednorázové pomůcky dnes poskytují spolehlivou a nenápadnou formu ochrany při inkontinenci moči bez obtěžujícího zápachu. Základním předpokladem úspěchu při řešení inkontinence používáním jednorázových absorpčních pomůcek je potřeba stanovit typ a stupeň inkontinence a dobrá edukace pacienta.

Absorpční pomůcky jsou konstruovány tak, aby rychle odváděly ze svého povrchu moč do speciálního savého jádra, které moč zachytí a zajistí její přeměnu na gel, který je v jádru pevně vázán. Tento gel navíc odstraňuje i zápach. Povrch pomůcky zůstává suchý a prodyšný. V současné době je na našem trhu dostatečné množství vhodných a kvalitních pomůcek pro nemocné trpící inkontinencí.

Video: nasazování pomůcek
www.tvmedicina.cz - názorné použití inkontinenčních pomůcek
www.tvmedicina.cz - názorné použití inkontinenčních pomůcek
www.tvmedicina.cz - názorné použití inkontinenčních pomůcek
 

Typy pomůcek dle stupně inkontinence

I.stupeň - lehká inkontinence

 • Vložky pro ženy
  • suchý povrch díky speciální svrchní vrstvě a superabsorbentu, prodyšné
  • systém kontroly zápachu
  • anatomický tvar
 • Absorpční vložky pro muže
  • přizpůsobené anatomickým poměrům muže
  • suchý povrch díky speciální svrchní vrstvě a superabsorbentu, prodyšné
  • systém kontroly zápachu

II.stupeň - středně těžká inkontinence

 • Vložné pleny
  • pro mobilní i ležící pacienty
  • anatomický tvar, prodyšné
  • indikátor upozorňující na nezbytnost výměny
  • doporučeno používat s fixačními kalhotkami
 • Navlékací plenkové kalhotky
  • pro mobilní pacienty
  • jednoduchá manipulace, prodyšné
  • zajišťují komfort a diskrétnost

III.stupeň - těžká inkontinence

 • Plenkové kalhotky
  • pro imobilní pacienty, prodyšné
  • možnost opakovaného zapínání
  • indikátor upozorňující na nezbytnost výměny
  • anatomický tvar zabraňuje prosáknutí
  • různé velikosti dle obvodu boků
 • Navlékací plenkové kalhotky
  • pro mobilní pacienty
  • jednoduchá manipulace, prodyšné
  • zajišťují komfort a diskrétnost
  • anatomický tvar zabraňuje prosáknutí
  • různé velikosti dle obvodu boků
 • Fixační kalhotky
  • opakovaně použitelné
  • možnost vyprání v pračce
  • přizpůsobují se tělesným tvarům, různé velikosti dle obvodu boků
 • Podložky pod nemocné
  • přímá podložka pod nemocného k ochraně lůžka
  • nepropustná, neklouzavá vnější folie
  • savé jádro z buničiny nebo na bázi superabsorbentu

 

Informace o preskripci (předepisovaném množství) pomůcek pro inkontinenci

Předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti PRL, URL, GYN, NEU a GER na poukaz PZT pro inkontinentní pacienty v ambulantní péči od 3 let věku, při prokázané patologické inkontinenci. V případě, že pomůcky předepisuje odborný lékař, je povinen písemně informovat praktického lékaře, v jehož péči je inkontinentní pojištěnec, o provedeném vyšetření, jeho výsledcích a typu předepsané pomůcky (kódy VZP). Hrazeno rovněž obyvatelům domovů pro seniory a ústavů sociální péče. Pojištěncům v ústavní péči (hospitalizace) a odborných léčebnách pojišťovna tyto pomůcky nehradí.

 

 

 

Limity úhrad:

1) Vložky absorpční inkontinenční – dámské (se savostí nad 120 ml), pánské a kapsy absorpční pánské – I. stupeň – SKP=1 – max. 150 ks měsíčně – nejvýše do 550 Kč/měs.
2) Pleny absorpční dámské a pánské (vložné pleny) – II. Stupeň – SKP=2 – max. 150 ks měsíčně – nejvýše do 900 Kč/měs.
3) Fixační kalhotky – pouze pro II. Stupeň – SKP=2 – max. 24 ks ročně – nejvýše do 190 Kč/rok.
4) Kalhotky absorpční (plenkové kalhotky) – III. Stupeň – SKP=3 – max. 150 ks měsíčně – nejvýše do 1400 Kč/měs.
5) Podložky absorpční s absorpční plochou od 40 cm x 60 cm do 60 cm x 90 cm – pouze u III. stupně – SKP=3 – max. 60 ks měsíčně, úhrada VZP 75% konečné ceny.

 

 

 

 

Obecné informace pro předepisování poukazu:

 

 

 • preskripční období je max. 3 měsíce
 • vzájemné kombinace ZP ve stupni inkontinence I. – III. (SKP=1, 2 nebo 3) nejsou hrazeny pojišťovnou
 • o vystavení poukazu musí být proveden záznam v dokumentaci pojištěnce

Pesary

Odstraňují (či aspoň redukují) stresový typ úniku moči anatomických poměrů zvýšením tlaku v močové trubici nebo kombinací. Jedná se o různé druhy (materiál, velikost) pesarů, které, pokud jsou vhodně zvoleny, je možno použít jako předoperační léčbu či trvalé řešení inkontinence tam, kde operaci pacientka nechce nebo není možno ji provést.
 

Péče o pokožku při inkontinenci

Jednorázové absorpční pomůcky pro inkontinenci jsou konstruovány tak, aby zaručovaly suché prostředí v maximální míře. Jsou dostatečně prodyšné, přesto nelze vyloučit možnost podráždění pokožky. Více jsou ohroženi ležící nemocní a staří lidé, kdy pokožka atrofuje, je sušší a méně odolná vůči vnějším vlivům. Proto je nutné péči o pokožku věnovat maximální pozornost. Na našem trhu je k dispozici speciální kosmetika, např. různé mycí emulze a tekutá mýdla. Je vhodné používat i speciální vlhčené ubrousky. Bez použití vody a mýdla je možné použít čistící pěny. Aby pak byla pokožka vláčná, jsou vhodná tělová mléka, krémy a oleje.

Video: kosmetika SKINCARE